Zapraszamy do udziału w debacie nt. propozycji zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podjęte zostaną tematy związane z celami, wskaźnikami, planem działania, a także sposobem wprowadzania zmian do LSR. Spotkanie organizowane jest w ramach procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu 6 gmin członkowskich SGR.

Debata odbędzie się w piątek, 20 listopada br. w sali 101 Urzędu Miasta w Ustce. Początek o godz. 13:00. Gospodarzami spotkania będą przedstawiciele Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Do udziału w debacie serdecznie zapraszamy członków stowarzyszenia, mieszkańców obszaru SGR oraz tych, którzy chcieliby wziąć udział w konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju.