Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi, zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu rozliczania ofert na realizację zadań publicznych.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych) realizujących zadania publiczne, zlecane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Termin: 23 stycznia 2018 r., godz. 9.00 – 16.00

Miejsce szkolenia: Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19, II p.

Program szkolenia obejmuje:

  1. Omówienie poszczególnych elementów wniosku sprawozdawczego.
  2. Obowiązki sprawozdawcze oferenta.
  3. Rozliczenie dotacji.
  4. Kontrola realizacji zadania publicznego.

Informacje dodatkowe

Zapewniamy wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Zwracamy część kosztów podróży, a w razie potrzeby zapewniamy koszt opieki nad osobami zależnymi.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres mailowy:  cio@cio.slupsk.pl lub dostarczenie osobiście do punktu informacyjnego w Słupsku – Centrum Inicjatyw Obywatelskich, ul. Sienkiewicza 19 do dnia 18 stycznia 2018 do godz. 12.00. Dodatkowych informacji w sprawie szkolenia udziela Ewa Bojarska, tel. 59 840 29 20.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail, do dnia 19 stycznia 2018 do godziny 16.00.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu “Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektu: http://owes-cio.pl/szkolenie-otwarte-dla-pes-rozliczanie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-23-01-2018/