6 lipca bawiliśmy się na ludowo z mieszkańcami gminy!!!

6 lipca w Duninowie odbyła się impreza pn.: BAW SIĘ Z NAMI NA LUDOWO promująca kulturę i przyrodę gminy Ustka.

W ramach wydarzenia przygotowano wystawy  i warsztaty malarską i rzeźbiarską. Uczestnicy mogli wygrać jedno z dzieł lokalnych twórców w konkursach zręcznościowych, a najmłodsi „wykąpać się w pianie wyprodukowanej ze strażackiego wozu. Całość imprezy uświetnił występ zespołu ludowego.

Impreza była zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Duninowie, która otrzymała dofinansowanie na zadanie grantowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.