Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Specjalisty/tki ds. promocji, rekrutacji i rozliczeń (w ramach projektu OWES) wybrano Panią Patrycję Nowakowską-Szarek.