Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Specjalisty/tki ds. informacji wybrano Panią Karolinę Grajewską.