Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Animatora/ki w ramach projektu OWES wybrano Panią Agnieszkę Biernacką.