W związku z zakończonym naborem nr 22/2023 w ramach przedsięwzięcia 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych, poniżej przedstawiamy listę ocenionych operacji niewybranych do dofinansowania oraz pozostałą dokumentację dotyczącą oceny wniosków.