W związku z zakończonym naborem nr 20/2021/R w ramach przedsięwzięcia: 3.1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa poniżej przedstawiamy listy ocenionych operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz pozostałą dokumentację dotycząca oceny wniosków.