W związku z zakończonym naborem nr 15/2022 w ramach przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności poniżej przedstawiamy listę ocenionych operacji wybranych do dofinansowania oraz pozostałą dokumentację dotyczącą oceny wniosków.