W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Podejmowaniem działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności (nabór 9/2019) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

 

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

3. Lista operacji niewybranych

 

Pozostałe dokumenty: