W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru (nabór 6/2019/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. lista operacji zgodnych

2. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

Pozostałe dokumenty: