W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z rybactwem  (nabór 10/2020/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

 

Pozostałe dokumenty: