W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Podejmowaniem  działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych (nabór 10/2019) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

 

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji zgodnych

3. Lista operacji niewybranych

 

Pozostałe dokumenty: