Poniżej podajemy wyniki naboru wniosków nr 11/2020/R organizowanego w ramach przedsięwzięcia pn.: Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.