Poniżej przedstawiamy dokumentację i wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2019/R na przedsięwzięcie pn.: Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, która została przeprowadzona w wyniku złożenia przez wnioskodawców protestów od rozstrzygnięć Rady SGR.