W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z Dywersyfikacją źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa (nabór 16/2021/R) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków

2. Lista operacji niewybranych

3. Lista operacji zgodnych

 

Pozostałe dokumenty: