W związku  z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z rozwijaniem działalności gospodarczej (konkurs dla przedsiębiorców) oraz na tworzenie infrastruktury społecznej (konkurs dla podmiotów publicznych) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

  1. Nabór nr 1/2016: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności (podmioty publiczne):
  1. Nabór nr 2/2016: Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze (podmioty gospodarcze):

Pozostałe dokumenty: