W związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie na projekty związane z powierzeniem grantu (nabór 1/2018/G) przedstawiamy wyniki oceny Rady SGR.

1. lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które z projektów mieszczą się w limicie dostępnych środków:

2. Pozostałe dokumenty: