15 maja 2023r. zakończyły się konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju  Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Ich wyniki znajdują się w załączonym Raporcie sporządzonym i przyjętym przez Zarząd SGR. Zmiany zostaną przedłożone pod głosowanie Walnego Zebrania Członków SGR planowanego na 19 maja 2023r.