13 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne ws. zmian w kryteriach wyboru wniosków o dofinansowanie składanych do Słowińskiej Grupy Rybackiej. Wszystkie proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez mieszkańców i podmioty działające na naszym obszarze.

Poniżej znajduje się raport z wyników konsultacji oraz wykaz zmian, które były poddane opiniowaniu lokalnej społeczności. Wyniki zostaną poddane głosowaniu Walnego Zebrania Członków SGR, które odbędzie się 21 sierpnia br.