10 grudnia 2021r.  zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe wyniki konsultacji znajdują się w załączonym Raporcie, który Zarząd skierował do akceptacji przez Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków SGR.