24 czerwca 2021r.  zakończył się II etap konsultacji społecznych w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szczegółowe wyniki konsultacji znajdują się w załączonym Raporcie, który Zarząd skierował do akceptacji przez Walne Zebranie Członków SGR.