Szanowni Państwo!

Dzięki Państwa współpracy i uwagom udało się stworzyć Regulamin konsultacji w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w Gminie Ustka.

W załącznikach znajdują się:

  • Raport z konsultacji dla organizacji pozarządowych, w którym zamieszczono informacje na temat ilości organizacji uczestniczących w konsultacjach, zgłoszonych uwag oraz decyzjach w sprawie ich przyjęcia,
  • ostateczna wersja Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
    z organizacjami pozarządowymi,
  • ostateczna wersja treści umieszczanych w zakładce internetowej dla organizacji.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach!

Jednocześnie przypominamy, że wciąż tworzona jest baza danych organizacji i grup nieformalnych mających swoją siedzibę w Gminie Ustka lub działających na jej terenie, będąca częścią konsultowanej zakładki internetowej. Zachęcamy Państwa do wypełniania załączonego formularza danych, dzięki któremu będziemy mogli uzupełnić bazę. Przypominamy, że umieszczenie informacji
o Państwa organizacjach w zakładce nie tylko ułatwi komunikację w „trzecim sektorze”, ale pozwoli pracownikom Urzędu na wysyłanie bezpośrednio na Państwa adresy e-mailowe interesujących wiadomości.