Poniżej znajduje się dokumentacja dotycząca autokontroli Rady SGR przeprowadzonej w odpowiedzi na wniesiony protest w ramach naboru dla przedsięwzięcia pn.: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności ogłoszonego 2 października 2019r.