Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety na temat sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru realizowanej na potrzeby nowej Strategii Rozwoju.

 

Zebrane zbiorcze informacje pozwolą zaplanować rozwiązania, które wpiszą się w programy unijne i krajowe, a z drugiej strony przyczynią się do poprawy jakości życia na obszarze SGR i wspierać będą aktywność zawodową mieszkańców.