Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące ponownej weryfikacji protestu Gminy Ustka, która złożyła wniosek w ramach naboru nr 15/2022 w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności.

W wyniku powtórnej weryfikacji wniosku otrzymał on 9 punktów. W związku z tym, że Rada podtrzymała swoją decyzję ws. jego oceny dokonanej podczas autokontroli, nie zaszła potrzeba modyfikowania listy operacji ocenionych pod względem oceny punktowej i listy operacji wybranych do dofinansowania.