Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym na Litwę organizowanego w ramach projektu współpracy pt. Europejskie przykłady wykorzystania potencjału rybołówstwa dla rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach współpracy, objęty Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do rybaków i przedstawicieli sektora rybackiego. Ukierunkowany jest na wymianę doświadczeń oraz podjęcie wspólnych działań na rzecz:
• podnoszenia wartości produktów rybackich i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa,
• wykorzystania portów rybackich i potencjału lokalnego sektora rybackiego dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD,
• dywersyfikacji działalności rybackiej w kierunkach turystycznych.

Projekt realizowany jest we współpracy z 6 Lokalnymi Grupami Rybackimi:
• Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka (PLGR),
• Słowińska Grupa Rybacka (SGR),
• Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” (LGR „Zalew Szczeciński”),
• Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka (MLGR),
• Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści (DLGR)
• Western Lithuania FLAG z Litwy