W dniu 20 kwietnia 2015 roku odbyła się wizyta studyjna po Słowińskim Szlaku Rybackim, której uczestnikami byli Partnerzy szlaku. Celem było wzajemne poznanie siebie, jak i usług, jakie w ramach szlaku są świadczone. Działanie to ma przyczynić się do zacieśnienia współpracy, wzmocnienia popularyzacji oferty i podejmowania zintegrowanych działań promocyjnych na rzecz Słowińskiego Szlaku Rybackiego.

Odwiedziliśmy 9 partnerów z okolic Ustki – bazę kajakową firmy Na kajakach.pl, bazę rowerową Zdrowe Koła i tradycyjną wędzarnię ryb w Gardnie Wielkiej, siedzibę Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec w Smołdzinie, pracownię ceramiczną Gliniana Zagroda w Czystej, Fishparty Manufaktura w Niestkowie, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, Galerię Rybacką w Jezierzanach oraz kompleks domków U Rybaka w Duninowie.

Była to I część objazdu po Słowińskim Szlaku Rybackim. Druga część obejmująca podmioty zlokalizowane w Ustce odbędzie się w najbliższych dniach.