UWAGA! Ważny komunikat dotyczący dostarczania korespondencji i wizyt!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą do beneficjentów, wnioskodawców (oraz innych instytucji i osób), aby od 13 marca 2020 roku do odwołania:

  • ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,
  • wizyty osobiste we wszelkich sprawach, w tym również w celu skorzystania z konsultacji nt. dofinansowań, co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon (nr 516 559 181) lub pocztę elektroniczną (e-mail: biuro@sgr.org.pl), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami.

Prosimy, aby wszelką korespondencję dotyczącą realizacji PROW oraz PO RYBY co do zasady przekazywać poprzez:

  1. pocztę elektroniczną (e-mail: biuro@sgr.org.pl) lub
  2. pocztę tradycyjną.

W związku z powyższym biuro SGR jest zamknięte dla osób z zewnątrz. W nagłych i pilnych przypadkach prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W najbliższych dniach powiadomimy Państwa o realizacji bieżących naborów wniosków w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, podejmowania lub rozwijania działalności zw. z potencjałem wodnym obszaru oraz tworzenia lub rozwijania łańcuchów dostaw produktów rybackich.