Jak wdrożyć wymogi RODO w organizacjach pozarządowych? Dowiemy się w trakcie szkolenia organizowanego
25–26 sierpnia 2018r. w Gdańsku w ramach Akademii Active Citizens! Zajęcia poprowadzi Justyna Bułdys.

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego, który należy odesłać do 19.08.2018r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. Numer faxu: 58 760 72 15.

Więcej informacji:

http://ikm.gda.pl/wydarzenie/warsztaty-wdrozenie-wymogow-rodo-w-organizacjach-pozarzadowych-akademia-active-citizens/