W związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Słowińskiej Grupy Rybackiej na lata 2015-2020 zapraszamy na warsztaty konsultacyjne, podczas których opracowane zostaną słabe i mocne strony obszaru objętego strategią oraz szanse i zagrożenia mogące wpływać na jego dalszy rozwój.

Praca nad wspomnianymi zagadnieniami opierała się będzie na informacjach opracowanych podczas posiedzeń Zespołów Roboczych, konsultacji przeprowadzonych z lokalną społecznością, a także doświadczeń z poprzedniego okresu programowania.

Spotkanie odbędzie się 16 lipca br. (czwartek) o godz. 14:00 w Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce (ul. Ustecka 8).

Zgłoszenia przyjmujemy drogą telefoniczną na nr: 516 559 181 lub mailowo: e.laskowska@sgr.org.pl.