W związku z planowanym na dzień 18 maja 2017r. na godz. 9:45 Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków SGR publikujemy proponowany porządek obrad oraz dokumentację związaną z wyborami uzupełniającymi do Rady SGR.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przedstawienie rezygnacji członków z zasiadania w Radzie SGR.
 7. Złożenie wniosku o odwołanie z funkcji Członka Rady SGR Pana Jerzego Chodania.
 8. Głosowanie nad odwołaniem z funkcji Członka Rady SGR Pana Jerzego Chodania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady SGR.
 10. Wybory uzupełniające do Rady SGR.
 11. Zakończenie Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR.

Dokumentacja związana z wyborami uzupełniającymi do Rady SGR:

 1. karta zgłoszenia kandydata z sektora społecznego:
 2. karta zgłoszenia kandydata z sektora gospodarczego/rybackiego:
 3. Pełnomocnictwo dla kandydatów reprezentujących osoby prawne:
 4. Zasady wybierania składu Rady i zgłaszania kandydatów: