Zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2023r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

  1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały ws. wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie wyników konsultacji społecznych.
  7. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia wyników konsultacji społecznych i przyjęcia wynikających z nich zmian w treści Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.
  8. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia wyników konsultacji społecznych i przyjęcia wynikających z nich zmian oraz innych zmian w treści Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej.
  9. Podjęcie uchwały ws. Zmiany uchwały nr WZ/8/2009 z dnia 27.11.2009r. o wysokości składek Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.
  10. Zakończenie obrad Walnego Nadzwyczajnego Zebrania.

Projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sgr.org.pl najpóźniej od dnia 27 stycznia 2023r.

Zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 17 grudnia 2021r. w przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków SGR o godz. 10:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień na godz. 10:15.