Zawiadamiamy, że w dniu 4 listopada 2016r. o godz. 9:30 w budynku Urzędu Miasta w Ustce przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w sali 101 odbędzie się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Proponowany porządek spotkania:

1)       Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.

2)       Stwierdzenie prawomocności obrad.

3)       Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

4)       Przedstawienie porządku obrad.

5)       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6)       Przedstawienie zmian w treści Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.

7)       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Statutu Stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka.

8)       Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.

9)       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej.

10)   Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Projekty uchwał i pozostałych dokumentów będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia www.sgr.org.pl od dnia 31 października 2016r.

W przypadku  braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR o godz. 9:30 wyznacza się drugi termin Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków SGR na ten sam dzień  na godz. 9:45 – zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu stowarzyszenia Słowińska Grupa Rybacka z dnia 21 czerwca 2016r.