W imieniu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku zapraszamy na VII Kongres Współpracy Lokalnej, który odbędzie się w dniach 17-18 listopada. Po raz pierwszy kongres odbędzie się w formule online.

Zarejestrować się można klikając na link: 

Kongres Współpracy Lokalnej to spotkania, których celem jest wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje centralne, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy w obszarze szeroko rozumianej współpracy międzysektorowej oraz zlecania zadań.

W tym roku, podczas Kongresu, będziemy dyskutować m.in. o roli aktywnych kobiet, ruchów obywatelskich w kreowaniu rzeczywistości i ich możliwości wpływu na zmianę społeczną, modelach finansowania działalności społecznej, współpracy samorządu i NGO w budowaniu edukacji obywatelskiej czy roli wiarygodnej informacji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.