Ciąg dalszy prac nad nową Strategią Rozwoju i możliwość zdobycia środków finansowych na rozwój inicjatyw i realizację inwestycji na terenie Waszych gmin na kolejne lata!

Raz jeszcze prosimy więc o wypełnienie ankiety badającej sytuację społeczno-gospodarczą obszaru.

Zebrane zbiorcze informacje pozwolą zaplanować rozwiązania, które wpiszą się w programy unijne i krajowe, a z drugiej strony przyczynią się do poprawy jakości życia na obszarze SGR i wspierać będą aktywność zawodową mieszkańców.

Ankietę można:

– wypełnić za pośrednictwem platformy pod adresem: http://ankieta.sgr.org.pl/ lub

– przesłać na adres: e.szulc@sgr.org.pl (po wypełnieniu edytowalnej wersji ankiety:

– dostarczyć w wersji papierowej do siedziby SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

 

Badanie wydłużone zostało do 15 września 2022r.