Słowińska Grupa Rybacka rozpoczęła prace na przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju do roku 2027, co po raz kolejny da możliwość zdobycia środków finansowych na rozwój inicjatyw i realizację inwestycji na terenie Waszych gmin.

W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej sytuację społeczno-gospodarczą obszaru.

Zebrane zbiorcze informacje pozwolą zaplanować rozwiązania, które wpiszą się w programy unijne i krajowe, a z drugiej strony przyczynią się do poprawy jakości życia na obszarze SGR i wspierać będą aktywność zawodową mieszkańców.

Ankietę:

– można wypełnić za pośrednictwem platformy pod adresem: http://ankieta.sgr.org.pl/ lub

– przesłać na adres: e.szulc@sgr.org.pl (po wypełnieniu edytowalnej wersji ankiety:

),

– dostarczyć w wersji papierowej do siedziby SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Badanie trwa do 30 lipca 2022r.