Słowińska Grupa Rybacka zaprasza podmioty publiczne i organizacje pozarządowe z obszaru SGR na szkolenie z zakresu sporządzania wniosków o środki na tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką.

Szkolenie odbędzie się:

  • 10 maja 2019r. o godz. 10:00 – Biuro Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Ustecka 8, Przewłoka

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w szkoleniu do Słowińskiej Grupy Rybackiej na adres: biuro@sgr.org.pl lub e.szulc@sgr.org.pl lub telefonicznie pod nr: 516 559 181