Słowińska Grupa Rybacka organizuje szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie i biznesplanów dla osób wnioskujących na działanie związane z rozwijaniem działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia br. o godz. 9:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Przy rekrutacji na szkolenieobowiązują zgłoszenia na adres: biuro@sgr.org.pl lub e.laskowska@sgr.org.pl lub telefoniczne pod nr 516 559 181. Liczba miejsc jest ograniczona do 20-stu.

W przypadku dużego zainteresowania spotkaniem po Nowym Roku odbędą się kolejne szkolenia w wypełniania wniosków.