Słowińska Grupa Rybacka zaprasza organizacje pozarządowe z obszaru na szkolenie z wypełniania wniosków z zakresu:

  • zachowania rybackiego charakteru obszaru (projekty „miękkie”),
  • infrastruktury turystycznej,
  • ochrony środowiska,

które odbędzie się 31 sierpnia 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia uczestnictwie w szkoleniu na adres e.szulc@sgr.org.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr: 516 559 181 lub na powyższy adres mailowy.