Słowińska Grupa Rybacka zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu na: Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności, na szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania operacji.

Szkolenie odbędzie się 24 października 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Zainteresowani szkoleniem proszeni są o kontakt z Biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: e.laskowska@sgr.org.pl.