Słowińska Grupa Rybacka zaprasza osoby, które otrzymały dofinansowanie, na szkolenie on-line z zakresu realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej w usługach dla ludności oraz turystce.

Szkolenie on-line odbędzie się 28 lipca br. (wtorek) o godzinie 9:00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl) lub telefoniczną (516 559 181).

Dzień przed szkoleniem do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.

Prosimy również o przesyłanie pytań odnośnie do realizacji lub rozliczania Państwa projektów.