W związku z ogłoszonym naborem wniosków Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z pisania wniosku oraz biznesplanu on – line dotyczące naboru na przedsięwzięcie: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

 

  • Szkolenie z pisania wniosku odbędzie się 04 kwietnia 2023r. (wtorek) o godzinie 9:30 za pomocą platformy internetowej Zoom.

 

  • Szkolenie z pisania biznesplanu odbędzie się 05 kwietnia 2023r. (środa) o godzinie 9:30 za pomocą platformy internetowej Zoom.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl ).

Najpóźniej w dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.