W związku z ogłoszonym naborem wniosków Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z pisania wniosku oraz biznesplanu on – line dotyczące naboru na przedsięwzięcie:

  • 2.3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

Szkolenie odbędzie się 23 marca 2023r. (czwartek) o godzinie 9:30 za pomocą platformy internetowej Zoom .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl ).

Najpóźniej w dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.