Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z pisania wniosków i biznesplanów dotyczące naborów na przedsięwzięcia:

  • 3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy obszaru,
  • 1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa – przeznaczonego wyłącznie dla osób z sektora rybackiego.

 

Szkolenie odbędzie się 20 września 2019r. (piątek) w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy

  1. Usteckiej 8, Przewłoka od godziny 10:00.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: biuro@sgr.org.pl lub e.szulc@sgr.org.pl.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń kolejne szkolenie odbędzie się w drugim terminie.