Szkolenia informacyjne z zakresu działalności zw. z potencjałem wodnym i dywersyfikacją działalności rybackiej

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenia informacyjne dotyczące naborów wniosków na przedsięwzięcia:

  • 3.4. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, w ramach którego dofinansowanie mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy obszaru,
  • 1.1. Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa – przeznaczonego wyłącznie dla osób z sektora rybackiego.

Szkolenia odbędą się 10 września 2019r. (wtorek) w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej przy ul. Usteckiej 8, Przewłoka w godzinach:

  • od 10:00 do 12:00 – szkolenie z zakresu podejmowania lub rozwoju działalności związanej z rybactwem,
  • od 12:00 do 14:00 – szkolenie z zakresu dywersyfikacji działalności rybackiej.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem SGR pod nr tel.: 516 559 181 lub za pośrednictwem poczty: biuro@sgr.org.pl lub e.szulc@sgr.org.pl.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń kolejne szkolenie odbędzie się w drugim terminie.