W związku z ogłoszonym naborem wniosków Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie informacyjne on – line dotyczące naboru na przedsięwzięcie:

  • 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze

Szkolenie odbędzie się 21 marca 2023r. (wtorek) o godzinie 11:00 za pomocą platformy internetowej Zoom .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl ).

Najpóźniej w dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.