W związku z ogłoszonym naborem wniosków Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie informacyjne on – line dotyczące naboru na przedsięwzięcie:

  • 2.3.3. Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych

Szkolenie odbędzie się 1 lutego 2023r. (środa) o godzinie 9:00 za pomocą platformy internetowej Zoom .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie  chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową (biuro@sgr.org.pl ).

Najpóźniej w dzień szkolenia do osób, które wyraziły chęć uczestnictwa przesłany zostanie link do szkolenia.