Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na szkolenie z zakresu bioróżnorodności, które odbędzie się 23 lutego o godzinie 10:00 w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Ustecka 8, Przewłoka.

 

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

  • Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu jako cywilizacyjny PRIORYTET!
  • Zielono – niebieska infrastruktura jako sposób przeciwdziałania podtopieniom w aglomeracjach.
  • Stawy, zbiorniki retencyjne – ostoje bioróżnorodności biologicznej.
  • Kwietne łąki – rodzaje, zdolności retencyjne, korzyści.
  • 10 powodów dla których warto budować zielone dachy

Osoby chętne do wzięcia udziału zapraszamy do kontaktu telefonicznego : 59 307 07 57, mailowego: biuro@sgr.org.pl bądź osobistego w siedzibie Słowińskiej Grupy Rybackiej ul. Ustecka 8, Przewłoka.