Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla jednostek publicznych oraz organizacji pozarządowych, które dotyczyć będą planowanego do realizacji w najbliższym czasie naboru wniosków o dofinansowanie.

Podczas spotkań omówione zostaną ogólne warunki związane z dofinansowaniem oraz zasady wsparcia projektów w ramach zadania: „Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru” polegającego na tworzeniu gier, zabaw i innych innowacyjnych produktów edukacyjnych związanych z rybołówstwem, rybactwem śródlądowym, akwakulturą i sektorem okołorybackim a także edukacji morskiej i żeglarskiej.

.

Spotkania odbędą się:

  • 23 października 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Słupsk, przy ul. Sportowej 34 w Słupsku,
  • 25 października 2018r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Ustka, przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce.

 

W celu usprawnienia organizacji spotkań, prosimy o wcześniejszą informację o chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres: biuro@sgr.org.pl lub e.laskowska@sgr.org.pl.